Có nên lắp cầu nâng 1 trụ đã qua sử dụng cho tiệm rửa ô tô không?

Để lại bình luận của bạn