Dụng cụ chăm sóc xe

Móc kẹp treo dụng cụ trên bảng

130,000
500,000

Dụng cụ chăm sóc xe

Móc đơn treo dụng cụ trên bảng

25,000

Dụng cụ chăm sóc xe

Đế đánh bóng 6 inch

170,000

Dụng cụ chăm sóc xe

Mút vệ sinh xe 4 inch

20,000

Dụng cụ chăm sóc xe

Đế gắn máy đánh bóng 3M 7inch

830,000

Dụng cụ chăm sóc xe

Đế đánh bóng 7 inch

190,000