Máy rửa xe cao áp Kouritsu LT17MB

Liên hệ

  • Máy rửa xe này có đầy đủ các phụ kiện, bao gồm: 1 súng,  1 bộ vòi 4 đầu, 1 dây áp lực dài 8m.
  • Các phụ tùng có thể thay thế thuận tiện.