66,000,000
56,000,000
470,000
1,600,000
150,000

Nước rửa kính ô tô

Nước lau rửa kính Ventek chai 1 lít

80,000
60,000
120,000
150,000
180,000

Cung cấp máy nén khí giá rẻ

Máy nén khí Piston không dầu 7.5HP 5.5OP-9.5G5A

103,000,000

Cung cấp máy nén khí giá rẻ

Máy nén khí Piston không dầu 10HP 7.5OP-8.5GA5A

134,000,000

Cung cấp máy nén khí giá rẻ

Máy nén khí Piston không dầu 15HP 11OP-8.5GA5A

207,000,000

Cung cấp máy nén khí giá rẻ

Máy nén khí Gezmany GZ300 3 HP

28,000,000

Cung cấp máy nén khí giá rẻ

Máy nén khí Gezmany GZ500 5 HP

32,000,000

Cung cấp máy nén khí giá rẻ

Máy nén khí Gezmany GZ600 7,5 HP

36,000,000

Máy hút bụi công nghiệp

Máy hút bụi Kokoro T576 35 lít

3,500,000

Máy hút bụi công nghiệp

Máy hút bụi Kokoro ZD10 loại 20 lít

2,500,000

Máy hút bụi công nghiệp

Máy hút bụi ô tô Kokoro BF575 30 lít

3,000,000

Máy hút bụi công nghiệp

Máy hút bụi Kokoro BF580 70 lít

6,000,000

Máy hút bụi công nghiệp

Máy hút bụi Kokoro BF585-3 80 lít

6,900,000

Bình phun bọt tuyết rửa xe

Bình rửa xe phun bọt tuyết Kokoro 30 lít

3,500,000

Bình phun bọt tuyết rửa xe

Bình rửa xe phun bọt tuyết Kokoro 60 lít

6,000,000

Bình phun bọt tuyết rửa xe

Bình rửa xe phun bọt tuyết Kokoro 35 lít

3,800,000

Bình phun bọt tuyết rửa xe

Bình rửa xe phun bọt tuyết Kokoro 40 lít

4,000,000

Bình phun bọt tuyết rửa xe

Bình rửa xe phun bọt tuyết Kokoro 45 lít

4,500,000
18,500,000
14,500,000