Tay quay rửa xe 360 độ

Liên hệ

  • Có 2 loại tay quay đơn và đôi
  • Có thể dùng cho dây rửa xe cùng lúc
  • Rất thuận tiện và chuyên nghiệp khi rửa xe
  • Giảm thiểu khả năng rối và hỏng dây rửa xe
  • Tăng tính chuyên nghiệp, tăng năng xuất làm việc