Có nên mua cầu nâng một trụ khi mở tiệm rửa xe

Để lại bình luận của bạn