Dây rửa xe áp lực cho máy dây đai 1hp, 2hp và 3hp

40,000

  • Model: 8L
  • Dây áp lực 8 ly
  • Chịu áp lực của nước lên đên 20kg/cm2
  • Bấm 2 đầu cho khách hàng
  • Giá bán tính theo mét (cuộn 15m)