Dung dịch vệ sinh khoang máy 3M Foaming Engine Degrease

Liên hệ

  • Tên sản phẩm: 3M- Foaming Engine Degreaser.
  • Mã sản phẩm: NBC3M08899
  • Đóng gói: Bình xịt kim loại- 467g.
  • Thời gian sử dụng 5 năm.
  • Nhà sàn xuất: 3M- MỸ