Cầu nâng 1 trụ rửa xe ô tô lắp âm nền hay lắp nổi tốt hơn?

Để lại bình luận của bạn